JEUGDCOMMISSIE

Jeugdbeleid ONA augustus 2018

De jeugdcommissie van ONA bestaat voor het seizoen 2017/2018 uit:

Jacqueline Nicolasen (voorzitter)
e-mail: jonicola@kabelfoon.nl

Marjolein Peeters Weem (secretaris)
e-mail: marjolein_pw@Hotmail.com
Aanspreekpunt: -A-

Jolanda van Dijk (algemeen lid)
e-mail: jodicola@hotmail.nl
Aanspreekpunt: -E-

Evelien Peeters Weem (notuliste)
e-mail: evelienpw@hotmail.com
Aanspreekpunt: -F-

Meggy van Elk (algemeen lid)
e-mail: meggyvanelk@gmail.com

Voorzitter: Jacqueline Nicolasen (contactpersoon naar het hoofdbestuur)
e-mail: jeugdcommissie@korfbalverenigingona.nl